Stjórn KS - fundur 507

10.10.2019

507. fundur stjórnar Kölku sorpeyðingarstöðvar sf. haldinn þriðjudaginn 8. október 2019  kl. 16:30 í fundarsal Kölku að Berghólabraut 7 í Reykjanesbæ. Mætt eru: Önundur Jónasson, Laufey Erlendsdóttir, Inga Rut Hlöðversdóttir, Páll Orri Pálsson, Ásrún Helga Kristinsdóttir og Steinþór Þórðarson framkvæmdastjóri.

Önundur Jónasson formaður setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

Dagskrá:

1.     Fyrirhuguð álagning urðunarskatts 2020

2.     Gjaldskrármál vegna breytinga 01.01. 2020

a.     Sorpgjöld á íbúa sveitarfélaganna

b.     Almennar gjaldskrár (brennanlegt og til urðunar)

c.      Áhrif urðunarskatts

3.     Fjárhagsáætlun Kölku 2020

4.     Tilnefning framkvæmdastjóra í samstarfsnefnd sorpsamlaga á Suðvesturlandi

5.     Tilnefning framkvæmdastjóra í verkefnisstjórn um aukna hagsmunagæslu íslenskra sveitarfélaga í úrgangsmálum

6.     Samkomulag um uppgjör á gatnagerðargjaldi og um afhendingu á lóðinni að Berghólabraut 6 í Reykjanesbæ. (Ósk um framlenging á samkomulaginu?)

7.     Pappírslaus vinna stjórnar með spjaldtölvum

8.     Opnunartími – erindi formanns til kynningar

9.     Önnur mál

1. Fyrirhuguð álagning urðunarskatts 2020

Fyrir liggur í frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2020 að skattar munu leggjast á urðun sorps á komandi ári. Við gerð áætlunar Kölku fyrir næsta rekstarár hefur verið leitað svara við spurningum um hvernig þessi skattlagning muni snerta rekstur fyrirtækisins. Aðilar sem annast urðun munu standa skil á skattinum til ríkisins og má því búast við að gjaldskrár urðunar til Kölku muni breytast sem skattinum nemur. Í áætlun Kölku fyrir 2020 er því gert ráð fyrir innheimtum urðunarskatts og skil á honum til urðunaraðila.

2. Gjaldskrármál vegna breytinga 01.01.2020

a.         Sorpgjöld á íbúa sveitarfélaganna

Framkvæmdastjóri leggur til að gjaldskrá til almennings á endurvinnslustöðvum Kölku í Helguvík, Vogum og í Grindavík haldist óbreyttar á næsta ári. Sérstaklega verði þó skoðaðir þeir flokkar sorps sem fara til urðunar.

b.         Almennar gjaldskrár til fyrirtækja og stofnana (brennanlegt og til urðunar)

Gerð er tillaga um 3% hækkun á almennu gjaldskránni auk þess sem urðunarskattur (7,5 kr. kg.) leggist á það sorp sem fer til urðunar. Auk þess er lagt til að kjötvörur og annar matvælaúrgangur, slátur- og fiskúrgangur / dýrahræ (háð takmörkunum á móttöku) hækki um 15%. Bakgrunnur þeirrar tillögu er sá að hér er um óheppilegt efni til brennslu að ræða og kallar brennsla þess á aukna vinnu við eftirlit, endurkeyrslu og blöndun úrgangs til brennslu.

c.         Áhrif urðunarskatts

Nú þarf í fyrsta sinn að gera ráð fyrir urðunarskatti við gerð fjárhagsáætlunar en fyrir liggur að skatturinn leggist á frá og með næstu áramótum.

3. Tillaga um fjárhagsáætlun Kölku 2020

Framkvæmdastjóri lagði fram tillögu um fjárhagsáætlun félagsins fyrir árið 2020. Í áætlun er gert ráð fyrir lítilsháttar gjaldskrárhækkunum sem nema um 3-5% eftir flokkum, en gjaldskrá á móttökuplönum helst óbreytt fyrir almenning. Þá er einnig áætlað fyrir urðunarskatti sem leggst á um áramót, en gert er ráð fyrir töluvert lægri viðhaldskostnaði á milli ára. Að öðru leyti gerir áætlunin ráð fyrir jafnvægi í rekstrinum eins og hefur verið síðustu ár. Tillaga gjaldskrárbreytingar og fjárhagsáætlun var samþykkt samhljóða og send til fjárhagsnefndar SSS og sveitarfélaganna.

4. Tilnefning framkvæmdastjóra í samstarfsnefnd sorpsamlaga á Suðvesturlandi

Stjórn Kölku hefur ákveðið að tilnefna Steinþór Þórðarson sem fulltrúa fyrirtækisins í samstarfsnefnd sorpsamlega á Suðvesturlandi í stað Jóns Norðfjörð. Formanni hefur verið falið að koma tilnefningu á framfæri við formann nefndarinnar.

5. Tilnefning framkvæmdastjóra í verkefnisstjórn um aukna hagsmunagæslu íslenskra sveitarfélaga í úrgangsmálum

Stjórn Kölku hefur ákveðið að tilnefna Steinþór Þórðarson sem fulltrúa fyrirtækisins í verkefnisstjórn um aukna hagsmunagæslu íslenskra sveitarfélaga í úrgangsmálum,  í stað Jóns Norðfjörð. Formanni hefur verið falið að koma tilnefningu á framfæri við formann verkefnisstjórnarinnar.

6. Samkomulag um uppgjör á gatnagerðargjaldi og um afhendingu á lóðinni að Berghólabraut 6 í Reykjanesbæ.

Tillaga liggur fyrir að óska eftir framlengingu á samkomulagi Reykjanesbæjar og Kölku. Tillagan samþykkt samhljóða og er framkvæmdastjóra falið verkefnið.

7. Pappírslaus vinna stjórnar með spjaldtölvum

Formaður stjórnar Kölku leggur til að stjórnin lágmarki pappírsnotkun í sínu starfi og að þeim sem í stjórn sitja verði lögð til spjaldtölva. Tölvan nýtist stjórnarfólki til að halda utan um og lesa þau gögn sem stjórnarsetu í Kölku fylgja. Tillagan var samþykkt samhljóða.

8. Valkostir við breytingu á opnunartíma

Góðar umræður stjórnarmanna um aukna þjónustu við íbúa í formi breytinga á opnunartíma móttökuplana og er framkvæmdastjóra falið að skoða valkosti sem gætu komið til greina.

9. Önnur mál

  1. Tilnefning nýs stjórnarmanns í Berghólabraut ehf. og tilkynning til fyrirtækjaskrár. Steinþór Þórðarson kemur í stað Jóns Norðfjörð.
  2. Næsti stjórnarfundar er áætlaður 12. nóvember 2019.   

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 18:50.

Önundur Jónasson
Ásrún Helga Kristinsdóttir
Laufey Erlendsdóttir
Páll Orri Pálsson
Inga Rut Hlöðversdóttir
Steinþór Þórðarson

507. fundur stjórnar Kölka sorpeyðingarstöðvar sf á PDF formi, hentugt til útprentunar
Til baka